ایجاد کانال

از دیگر توانایی های شرکت آکام سدید آریا ایجاد کانال و شیارحد اکثر به عمق 5 سانتیمتر و عرض نامحدود برروی کلیه سطوح بتنی است که با استفاده از تخصصی ترین ابزار هیلتی انجام می گیرد .

شنبه ۲۳-۰۴-۱۳۹۷
برچسب ها: