برش با دستگاه سیم الماسه

از مدرن ترین روشهای ایجاد بازشو در بتن سخت شده استفاده از سیم الماسه می باشد جهت انجام این عملیات از دستگاه WIRE SAW  استفاده می گردد در این عملیات برش بتن ومیلگردهای داخل آن به راحتی و بدون آسیب رساندن به سازه های مجاور انجام می یابد.

از دستگاه برش الماسه برای تغییرات شکل هندسی بتن نیز استفاده می شود

بازشوها با دستگاه برش الماسه ساده تر و سریع تر در سقف ها و دیوارهای بتنی ایجاد می شوند .

پنجشنبه ۲۱-۰۴-۱۳۹۷
برچسب ها: