تزریق

تزریق دوغاب و یا خمیر، سیمان، گروت مصالح پودری که حلال آن می تواند آب یا سایر سیالات باشد یکی از نیازهای بخش سازه می باشد که این شرکت با در اختیار داشتن دستگاه های مدرن و اکبپ مهندسی کار آزموده و باتجربه عملیات نصب انواع پلیت و کلیه عملیات مرتبط با تزریق مواد مختلف را انجام می دهد . تزریق دوغاب و یا خمیر، سیمان، گروت مصالح پودری که حلال آن می تواند آب یا سایز سیالات باش جهت تزریق دوغاب و یا خمیر، سیمان، گروت مصالح پودری که حلال آن می تواند آب یا سایز سیالات باشد تزریق دوغاب و یا خمیر، سیمان، گروت مصالح پودری که حلال آن می تواند آب یا سایز سیالات باشد

پنجشنبه ۲۱-۰۴-۱۳۹۷
برچسب ها: