دستگاه گرد بر الماسه

ایجاد سورخ با قطرهای و عمقهای گوناگون توسط دستگاه های گرد بر الماسه انجام میگیرد

این سوراخها به منظور عبور کانالها و لوله ها از داخل سازه ایجاد می گردند آز آنجا که اکثر سازه ها ی بتنی پس از اجرا با تغییراتی در طراحی و  معماری سازه یا تاسیسات مواجه می شوند تخریب بخشی از بتن سخت شده و ایجاد فضا های عبور امری اجتناب ناپذیر می باشد .

این شرکت با روشی کاملا تخصصی و با بهره گیری از دستگاههای گرد بر الماسه مدرن و اکیپ مجرب بدون محدودیت عمق و قطر این عمل را انجام پذیر نموده است .

محدوده عملیات :

  • سوراخکاری در بتن مسلح و غیر مسلح از قطر 10 میلیمتر تا 250 میلیمتر و عمق تا 3 متر
  • ایجاد سوراخهایی جهت عبور لوله های تاسیساتی بازشوها و نظایر آن در بتن
  • ایجاد بازشوها در ابعاد و اشکال مختلف

مزیت های سوراخکاری با دستگاه گرد بر :

  1. سهولت وراخکاری در بتن مسلح
  2. عدم ایجاد لرزش در سازه
  3. عدم نیاز به ترمیم محل سوراخکاری
  4. امکان اجرا در ارتفا و فضاهای کوچک
  5. تنوع در اندازه دهانه و عمق سوراخکاری

 

شنبه ۲۳-۰۴-۱۳۹۷
برچسب ها: