طراحی و نصب انکر بولتهای مکانیکی و شیمیایی

در اکثر پروژه های صنعتی استفاده از انکر بولت اجتناب ناپذیر است لذا طراحی و نصب انکر های مکانیکی و شیمیایی برای نصب تجهیزات و نصب بیس پلیت در اسکلت های فلزی یکی دیگر از خدمات ارائه شده توسط این شرکت می باشد لازم به ذکر است که انکرهای مورد استفاده تماما دارای استاندارد های جهانی می باشد .

در یک پروژه عمرانی که مجموعه ای از عناصر متنوع با کارکردهای گوناگون را شامل می شود در مورد برخی از عناصر بسته به ماهیت ساختاری آنها نیاز به دقت بیشتری احساس می شود . که طراحی و نصب انکر را می توان  یکی از موارد حساس در پروژه های عمرانی لحاظ کرد. لذا  با توجه به جایگاه حساس این صنعت در تامین امنیت جانی و مالی ، هر گونه انحراف از آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به جای بگذارد . این شرکت با در اختیار داشتن نرم افزار های تخصصی طراحی سیستمهای انکر بر اساس آیین نامه های روز دنیا قادر می باشد کلیه سیستمهای استاندارد انکری ( شیمیایی و مکانیکی ) را طراحی و مدل  نمایدو نهایتا اجرای انکر های مکانیکی و شیمیایی را برا ی نصب تجهیزات و بیس پلیت در اسکلت های فلزی را  انجام دهد  لازم به ذکر می باشد که کلیه انکرهای مورد استفاده دارای استانداردهای جهانی می باشد .

 

شنبه ۲۳-۰۴-۱۳۹۷
برچسب ها: