پیام مدیر عامل

از بدو تاسیس آکام سدید آریا در حوزه خدمات تخصصی ساختمان با هدف سازمان دهی توسعه محور موفق شدیم با خلق راهکارهای اصولی و جامع و نیز همکاری تیم کوشا و پایا در حداقل زمان آینده ای روشن برای مشتریان فراهم سازیم . پشتیبانی ،همراهی و رضایت مشتریان ارزشمند ترین دستاورد این تیم می باشد که جز در سایه تلاشهای شبانه روزی و صداقت و سلامت سازمانی این تیم میسر نمی شد .لذا از آغاز تا پایان و حتی پس از اتمام و تحویل پروژه همراه مشتریان بوده و خواهیم بود چرا که مشتریان ارزشمتدترین سرمایه ما بوده و همواره نیاز مشتریان را سرلوحه حرکت خود در حوزه فعالیت شرکت قراردادیم .باشد که خدمتی کوچک در این صنعت بزرگ انجام داده باشیم .