کاشت میلگرد

در بعضی از پروژه های عمرانی به دلیل تغییر در نقشه های معماری و سازه یا به دلیل تغییر کاربری و گسترش سازه نیاز به کاشت آرماتور می باشد در این راستا شرکت آکام سدید آریا با بهره مندی از تیم مهندسی کار آزموده از مرحله طراحی تا اجرا در خدمت کلیه مجریان و مشاوران می باشد .

این شرکت با استفاده از نرم افزارهای مخصوص و با توجه به وضعیت سازه و نیروهای وارده محل کاشت و نوع میلگرد و عمق کاشت را محاسبه و اجرای آن را به عهده می گیرد .

شنبه ۲۳-۰۴-۱۳۹۷
برچسب ها: