کاشت میلگرد در تبریز

کاشت میلگرد در تبریز | نصب انکر مکانیکی در تبریز

از معتبرترین شرکت های تولید بولت و یا چسب کاشت بولت شرکت هیلتی می باشد . سازه های بتنی به علت عواملی همانند ترمیم ، مقاومت سازی ، اشتباهات در حین اجرای سازه و مواردی از این دست نیازمند کاشت میلگرد می باشد . کاشت میلگرد در تبریز نیز به همین منظور استفاده می گردد و شرکت های بسیاری در تبریز اقدام به کاشت میلگرد در تبریز کرده اند . یکی از شرکت های معتبر در تبریز شرکت آکام سدید آریا می باشد که علاوه بر کاشت میلگرد در تبریز در سایر شهرها نیز فعالیت دارد . همچنین این شرکت برای کاشت میلگرد تبریز از محصولات شرکت هیلتی استفاده می نماید .برای اطلاعات بیشتر در زمینه کاشت میلگرد در تبریز و نصب انکر مکانیکی در تبریز توسط شرکت آکام سدید مقاله زیر را مطالعه فرماید .


چکیده
در اصطلاح عام مهار یا وصله میلگرد یا بولت که در بتن سخت نصب می گردد، کاشت میلگرد یا بولت نامیده می شود و در ادبیات فنی این موضوع در گروه سیستم های مهار در بتن تعریف می گردد. در برخی موارد کاربرد کاشت میلگرد و بولت نیازی به انجام محاسبات و دیتیلینگ مناسب وجود ندارد. لذا انجام محاسبات دقیق برای کاشت میلگرد یا بولت که جزیی از سیستم سازه ای محسوب می شوند الزامی است.

در این بین بررسی مودهای شکست مهار در بتن ( تحت بارهای کششی، برشی یا ترکیب آنها ) و جلوگیری از وقوع مودهای شکست ترد، بویژه در عملکرد سازه ای که در آن بحث شکل پذیری مطرح است، بسیار حائزاهمیت می باشد.گزارش حاضر ضمن بررسی مودهای شکست مهار میلگردها و بولت ها ( کاشت شیمیایی تحت کشش یا برش ) ، دلایل اهمیت محاسبات سیستم های مهار در بتن را تبیین نموده و به ارایه اطلاعات کلی در این خصوص می پردازد.

واژگان کلیدی: آرماتور،کاشت بولت، مودهای شکست، مهار آرماتور

 

1- مقدمه


مهار میلگرد یا میلگرد پسانصب شده یا بولت در بتن سخت در اصطلاح "کاشت میلگرد" نامیده می شوند که در داخل بتن پرداخت شده ی موجود به کمک چسبنده های موسوم به رزین کاشت درون سوراخ هایی از پیش تعبیه شده قرار می گیرند .

بولت یا میلگرد پسانصب از جمله موارد پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز می باشد و گستره وسیعی از اتصالات سازه ای و غیرسازه ای و همچنین تقویت و مقاوم سازی سازه ها را در بر می گیرد حال آنکه در بسیاری موارد توجه کافی به حساسیت موضوع معطوف نشده و حاصل کار هیچ ضابطه و استاندارد خاصی را دنبال نمی کند این در حالی است که همانند هر جزء سازه ای دیگر، انجام مطالعات فنی و دقیق کاشت میلگرد یا بولت الزامی می باشد.

بویژه آنکه مواردی مانند تراکم میلگردها و شرایط ابعادی و هندسی وضع موجود المان های بتن مسلح و در مجموع شرایط خاص نصب و اجرای این سیستم ها در المان های موجود، ارایه جزییات اجرایی استاندارد را منوط به وجود دانش فنی و تجربه مکفی می سازد.
کاربرد این میلگردها در عمل بازار وسیعى را پوشش میدهد وازکاربردهای آنها می توان اضافه کردن میلگرد جهت تقویت مقطع بتنی اضافه کردن میلگرد جهت تقویت مقطع بتنی، افزایش ابعاد پی جهت افزایش باربری ، اجرای کنسول در ساختمان ساخته شده و نیمه کاره ، جابجایی ستون به دلیل تغییرات در نقشه معماری و سازه را نام برد
نمونه ای از این کاربرد ها درشکل زیر مشاهده می گردد.


1- عکس های اجرایی کاشت میلگرد

کاشت میلگرد در تبریز

 

2- کاشت میلگرد


سازه های بتنی به دلایلی مانند تغییر مشخصات سازه ، اشتباهات اجرایی، شرایط بهره برداری،ترمیم، مقاوم سازی و طرح های توسعه می توانند نیازمند کاشت آرماتور و یا بولت در بتن فونداسیون، تیر، دال و یا دیوارها باشند. باید توجه داشت که رعایت نکات اجرایی، استفاده از مصالح مناسب و برخورداری از تجربه اجرایی مرتبط می تواند تا حدود زیادی در کیفیت و موفقیت عملیات مورد نظر تاثیر گذار باشد.

یکی از تحولات مثبت و تاثیر گذار در اجرای سازه های بتنی امکان کاشت بولت و بولت در بتن می باشد. امروز انواع مختلفی از چسب های کاشت بولت در بتن توسط شرکت های تولید کننده گوناگون ارائه می شود. این چسب های کاشت بولت دارای ترکیبات شیمیایی و مشخصات مقاومتی و شیمیایی مختلفی می باشند. چسب های کاشت بولت از نظر بسته بندی نیز دارای دو نوع می باشد. چسب های کاشت بولت با بسته بندی تزریق به روش گان و چسب های کاشت بولت با بسته بندی حجمی و کیلوگرمی.


کاشت بولت در بتن دارای مراحل مختلفی می باشد. عملیات کاشت بولت و بولت در بتن مسلح به ترتیب شامل سوراخ کاری بتن به وسیله دستگاه کرگیری یا گرد بر بتن به عمق و قطر مناسب و لازم، شستشو و تمیزکاری داخل سوراخ به وسیله دستگاه دمنده و مکنده، تزریق و اعمال چسب به وسیله گان یا به صورت شره ای ( با توجه به نوع بسته بندی ) و نصب بولت می باشد. عمده بولتهای کاشت شده به این روش بسته به نوع چسب، پس از گذشت 48 ساعت از زمان اجرا قابل بهره برداری می باشند.

 


2-1- مراحل کاشت آرماتور


کاشت بولت در بتن دارای مراحل مختلفی می باشد. عملیات کاشت بولت و بولت در بتن مسلح به ترتیب شامل

- سوراخ کاری بتن به وسیله دستگاه کرگیری یا گرد بر بتن به عمق و قطر مناسب و لازم
- شستشو و تمیزکاری داخل سوراخ به وسیله دستگاه دمنده و مکنده
- تزریق و اعمال چسب به وسیله گان یا به صورت شره ای ( با توجه به نوع بسته بندی )
- نصب بولت می باشد

 

عمده بولتهای کاشت شده به این روش بسته به نوع چسب، پس از گذشت 48 ساعت از زمان اجرا قابل بهره برداری می باشند. ازجمله نکات حائز اهمیت در عملیات کاشت بولت در بتن تمیز کاری مناسب سوراخ ایجاد شده می باشد.
عملیات کاشت بولت اجرایی از طریق آزمایش کشش بولت کاشت شده قابلیت کنترل کیفی را دارد.

نتیجه مثبت در این آزمایش بریدگی بولت می باشد. لازم به ذکر است قلوه شدن بولت و یا خارج شدن بولت در تست عملیات کاشت بولت گزینه های دیگر ممکن می باشند. در صورت بروز این دو نتیجه این امر نشان از مشکلات اجرایی و یا محاسباتی در عملیات کاشت بولت در بتن دارد.


امروز یکی معتبر ترین شرکت های تولید کننده چسب کاشت بولت یا بولت در جهان هیلتی می باشد. چسب های کاشت بولت هیلتی دارای مقاومت کششی در خوری می باشد که در جدول زیر ذکر گردیده است. از خصوصیات ویژه چسب کاشت بولت و بولت هیلتی، اجرای راحت و خصوصیات فنی بالای آن می باشد.


جدول 1- خصوصیات چسب کاشت بولت هیتلی

کاشت میلگرد تبریز


3- روش انجام کنترل کیفیت عملیات کاشت آرماتور( میلگرد ) در بتن


بهترین روش برای تست کیفیت کاشت آرماتور انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور در بتن ( گیرداری آرماتور در بتن ) می باشد. این آزمایش با عنوان Pull Off  شناخته می شود .عملکرد آرماتور در هنگام کشش بیانگر صحت اجرا می باشد. نتیجه این تست می تواند منجر به جاری شدن آرماتور یا میلگرد، برآمدن آرماتور و یا قلوه کن شدن بتن گردد. بدیهی است بهترین نتیجه گزینه نخست یعنی جاری شدن میلگرد می باشد.


4- بررسی مود های شکست مهار در بتن


روند محاسبات سیستم های مهار در بتن ، بررسی مودهای شکست می باشد. بدین منظور مقاومت نظیر مودهای شکست در بارهای کششی، برشی یا ترکیب این دو با در نظر گرفتن فواصل مهارها از یکدیگر و از لبه و همچنین عمق کاشت تعیین می گردد. لذا در این مسیر بررسی عملکرد تک مهار و در صورت وجود مهارهای نزدیک به یکدیگر عملکرد گروه مهار در دستورکار قرار می گیرد. مسلما مودهای شکست مربوط به بتن ترد محسوب شده و در مواردی که موضوع شکل پنیری سازه مطرح است، طراحی بگونه ای انجام می شود که گسیختگی فولاد تک مهار یا گروه مهار حاکم گردد. به عنوان مثال با توجه به فواصل کم مهار میلگردهای یک ستون بتنی در فونداسیون موجود، بررسی گروه مهار تحت بارهای کششی-خمشی، برشی و کششی در دستورکار قرار گرفته و شرایطی احراز می گردد که حد نهایی عملکرد اتصال، گسیختگی میلگردها باشد.

 


1-4- مودهای شکست کششی مهار در بتن ( کاشت شیمیایی میلگرد یا بولت )


الف- گسیختگی فولاد: این مود شکست به مشخصات مقاومت مصالح و مقاومت نهایی گسیختگی فولاد مرتبط است. این مود شکست شکل پذیر بوده و معمولا مطلوب تلقی می گردد.


ب- شکست Break out : شکست ناشی از قلوه کن شدن تک مهار یا گروه مهار به همراه مخروط بتن ، Break outنامیده می شود. برابر ضوابط ACI 318- Appendix D  زاویه مخروط بتن در شکست  Break out در حدود ۳۵ درجه می باشد .


ج- ترکیب شکست Pry out و  Break out : با توجه به وجود چسبندگی ممتد بین مهار شیمیایی و بتن در امتداد عمق کاشت مود شکست ترکیبی از اهمیت ویژه برخوردار است.

د- شکست Splitting  : شکست ناشی از نیروهای کششی ایجاد شده در بتن احاطه کننده مهار، شکست Splitting نامیده می شود. (شکل ۴)  فاصله تک مهار یا گروه مهار از لبه بتن اصلی ترین پارامتر تعیین کننده این مود شکست می باشد.

کاشت میلگرد در تبریز
 

 


5-2- مودهای شکست برشی مهار در بتن ( کاشت شیمیایی میلگرد یا بولت )


شکست میلگردها یا بولت های کاشته شده در بتن ( با استفاده از اپوکسی ) ، تحت بارهای برشی در یکی از مودهای
زیر اتفاق می افتد.


الف- گسیختگی فولاد: این مود شکست به مشخصات مقاومت مصالح و مقاومت برشی نهایی فولاد مرتبط است. این
مود شکست شکل پذیر بوده و معمولا مطلوب تلقی می گردد
ب- شکست Break out : شکست ترد بوده و جهت لحاظ ضوابط شکل پذیری سازه، حاکم شدن این مود شکست 
مناسب ارزیابی نمی گردد.
ج-شکست Pry out : به طور کل شکست Pry out در مهارهای کوتاه و سخت رخ می دهد. (شکل ۷) . مقاومت pry out
مهارهای برشی با مقاومت کششی Break out  بتن نسبت مستقیم دارد.


کاشت میلگرد در تبریز

5- نتیجه گیری از نتایج آزمایش pull off  مهار کششی


(1) در صورت بیرون کشیده شدن میلگرد یا بولت از سوراخ، یکی از دلایل زیر حاکم خواهد بود.
عمق کاشت کم در نظر گرفته شده است؛
اپوکسی مصرفی از کیفیت لازم برخوردار نیست.
(2) در صورت شکست مهار بهمراه مخروط بتن
مود شکست Break out  یا مود ترکیبی Break out و Pull out حاکم شده و این بدان معناست
که مقاومت کششی مهار کمتر از مقاومت گسیختگی فولاد است. در صورت نیاز ( بویژه در صورت مطرح بودن بحث
شکل پذیری) باید عمق کاشت افزایش یابد.


در صورت وجود مهارها در فواصل نزدیک، بررسی گروه مهار از اهمیت ویژه برخوردار است و صرفا اتکا به نتایج
آزمایش تک مهار مبنی بر کفایت سیستم مهار در بتن غیر قابل قبول می باشد.


(3) در صورت گسیختگی میلگرد یا بولت
عمق کاشت برای تک مهار ( نه برای گروه مهار)  مناسب انتخاب شده است.
در صورت وجود مهارها در فواصل نزدیک، بررسی گروه مهار از اهمیت ویژه برخوردار است و صرفا اتکا به نتایج
آزمایش تک مهار مبنی بر کفایت سیستم مهار در بتن غیر قابل قتول می باشد.


6-  محاسبه طول عمق کاشت میلگرد در بتن
برای محاسبه طول عمق کاشت میلگرد می توان از اطلاعاتی که کارخانه های چسب کاشت میلگرد مثل شرکت معتبر
هیلتی که به همراه چسب ، جداول و مشخصاتی برای اجرای انواع میلگرد هست استفاده کنیم. که در جدول زیر
مشخصات برای انواع قطر ها مشخص شده است.


جدول - 1 مشخصات کاشت انواع میلگرد

کاشت میلگرد در تبریز


 7-1 روش محاسبه دستی عمق کاشت میلگرد


در این روش برای محاسبه طول عمق کاشت میلگرد از فرمول طول گیرایی میلگرد در بتن استفاده میکنم با این تفاوت که مقاومت مشخصه فشاری چسب جایگذاری می شود و میتوان طول گیرایی را محاسبه کرد.


2- جدول فرمول طول میل مهاری

کاشت میلگرد تبریز


3- جدول مشخصات چسب کاشت میلگرد

کاشت میلگرد در تبریز


برای مثال :


کاشت میلگرد تبریز

 

8- دلایل متفاوت بودن عمق کاشت میلگرد

1-  ضرایب اطمینانی که در فرمول هست خیلی بالا در نظر گرفته شده است.
2- طول مهاری که شرکت هیلتی در نظر گرفته با همین مقدار میلگرد به حد جاری شدن می رسد و نیازی به طول بزرگتر نیست .
3- با مقایسه طول مهاری دستی با شرکت هیلتی تقریبا 2.2 برابر هست که آیین نامه ها ضرایب بالا در نظر گرفته اند.

9- نصب انکر مکانیکی در تبریز

برای نصب صفحه های فلزی به سطوح مختلف که از جنس بتن سخت ، سنگ ، آجر و ... می باشند از انکر ها استفاده می شود . به منظور اتصال و جوشکاری قطعات فلزی به سازه های بتنی باید از صفحات فلزی در ابعاد مختلف استفاده شود . برای اتصال این صفحات از انکر استفاده می شود . انتخاب انکر مناسب با پروژه اهمیت بسیاری دارد و در این میان باید به نوع پروژه انجامی ، ظرفیت باربری ، محدودیت های پروژه و ... توجه شود تا نصب انکر مکانیکی به درستی انجام شود . شرکت آکام سدید با دارا بودن نیروی فنی مجرب و کارآزموده و سالها سابقه در زمینه نصب انکر مکانیکی در تبریز می تواند در این زمینه راهنمای شما باشد . در صورتی که در خرید و یا نصب انکر مکانیکی در تبریز و یا سایر شهرها نیاز به مشاوره داشتید می توانید با ما تماس بگیرید.


10- مراجع
-1 انالیز و طراحی سازه بتن آرمه، تالیف دکتر امیر مسعود کی نیا، نهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، مرکز . انتشارات، 1373
--2 مقررات ملی ساختمان، مبحث پنجم، مصالح و فراورده های ساختمانی، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،
. نشر توسعه ایران، تهران، 1385
-3 سازه های بتن آرمه، جلد اول و دوم، تالیف دکتر داوود مستفی نژاد، انتشارات ارکان دانش، چاپ هفدهم، اصفهان،
.1389
4- Hilti HIT-RE 500 V3 mortar with HIT-V rod
-5 طراحی سازه بتن آرمه، تالیف دکترداود مستوفی نژاد
-6 محصولات شرکت ابتکار شیمی البرز

 

برای اطلاعات بیشتر در زمینه کاشت میلگرد در تبریز  و نصب انکر مکانیکی در تبریز اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.

 

شنبه ۱۳-۰۵-۱۳۹۷
برچسب ها: